Tillbaka

Fiska i Tavelsjön
Foto:
Fiskekort kan köpas på flera ställen, bland annat hos Sture Edberg, Långviksvallen 090-61220. Där finns också båt att hyra.

Kartlänk till Sture Edberg


Djupkarta för nedladdning

För djupkarta klicka här. (1,8 MB)


Tavelsjön är Umeå kommuns största sjö. Ett litet 'innanhav' med spännande bottenförhållanden, där det växlar kraftigt mellan grundområden och riktiga djuphålor. #


Priser

Dagkort: 50 kronor
Årskort: 300 kronor
Familjeårskort - fast boende: 300 kronor
Båthyra hos Sture Edberg: 75 kronor/dygn. Elmotor, med två batterier: 100 kr.


Om sjön

Sjön ligger drygt 2 mil från Umeå, invid Vindelnvägen. Omgivningen är delvis starkt kuperad. I väster ligger det branta Tavelsjöberget, som är ett populärt utflyktsmål. En vandringsled tar dig upp till toppen på berget. Utsikten därifrån är milsvid, där finns också några utmarkerade grottor invid leden som är värda ett besök.

Tavelsjön är en spricksjö. Det går en förkastningslinje genom sjön, som gett upphov till en intressant botten. Det är stora variationer i djup och en serie djuphålor avlöser varandra längs sprickan. Beroende på årstid, väderförhållanden etc hittar man ansamlingar av fisk i hålorna, branterna eller uppe på grundområdena.

Omkretsen är omkring 2 mil. Det finns fyra öar, Långön, Granön, Lövön och Storön.


Tavelsjöodjuret

Sedan finns det också - i alla fall om man ska tro ett antal verderhäftiga vittnen - ett 'odjur'. I alla fall något som många säger sig ha sett och inte kunnat ange förklaringen till.


Fisket

Sjön är ett populärt sommarvatten, men den besöks också vintertid av många isfiskare.

Gädda, abborre, sik och mört är de vanligaste arterna i sjön, men det finns också bl a lake, öring och gös. Den sistnämnda inplanterades hösten -90, utöver några äldre inplanteringsförsök.

I grova drag är norra halvan av sjön djup (stora delar är 10 meter eller djupare) och den södra halvan långgrund (mestadels 2,5-5 meter). Genom detta sträcker, som sagt, ett stråk av djuphålor diagonalt genom sjön.


Sommarfisket

Båt kan hyras på flera platser runt sjön, bl a Sundlingska Gården vid Sand, nordvästra hörnet av sjön. Det går också att fiska från land på några sträckor, där vassbältena inte är allför omfattande.

Fiskevårdsområdet har tagit fram en karta som medföljer fiskekortet, där djuphålorna och grunden framgår.

Den som gillar att trolla/ro drag kan t ex testa sträckan från Granön och norrut längs Vindelnvägen. Här ligger hålor på rad i riktning mot badplatsen vid Sundlingska Gården. Utanför Signilsbäck lutar botten brant, här finns också djupråkar på runt 30 meters djup.

Just utanför djupstråket ligger ett grund, kallad Tarmgrundet, där det kan vara värt att göra några extra rundor, eller stanna upp och kasta för hand. Grundet ligger ca 250 meter från land, mellan Signilsbäck och Storön.

Från den tidigare nämnda Granön sträcker håligheter också i andra riktningen, mot Umeåhållet. Hålorna ligger i direkt anslutning till öarna (bl a mellan Granön - Långviken, mellan Lövön - halvön Kammen, längs västra stranden på Långön och Munkholmen, och vidare söderut). Det kan därför vara värt att kryssa runt bland öarna och testa uppe på såväl flakområdena som hålorna och inte minst kantzonerna.

Många storgäddor har landats under årens lopp. För gäddfiskaren är ett tips att - utöver de nämnda hålorna - givetvis också testa invid de stora vassbältena längs stränderna.


Vinsterfisket

Vintertid är pimpelfisket efter abborre bra i stort sett hela den isbelagda perioden. Generellt bedrivs mycket av vinterfisket längs stränderna. När snödjupet ökat är ett tips att gå ut på isen vid 'midjan' på sjön, i höjd med Granön. Här är gångsträckan från Vindelnvägen kort. Härifrån når man också snabbt öarna i mitten av sjön, om man känner för att testa grundområdena och hålorna intill.

Abborrens ståndplatser varierar, så man kan få testa på flera olika djup innan det blir kontakt. Sent på vintersäsongen, då kallt vatten rinner ned i spickor och hål i isen, tenderar abborren att söka sig djupare och kan koncentreras i hålorna.

Ett annat vinterfisketips är siken, särskilt när de allra första isarna lagt på förvintern. Siken tas på t ex mormyshka, bl a i Svartviken i norra delen av sjön, just utanför vassarna.
Sidan Startsida är uppdaterad!
2013-12-30
Sidan Startsida är uppdaterad!
2013-11-30
Sidan Startsida är uppdaterad!
2013-11-28
Sidan ByaNät ek för. -> Medlemsinformation är uppdaterad!
2013-11-27
Sidan Startsida är uppdaterad!
2013-11-27
Sidan Tavelsjö församling är uppdaterad!
2013-11-27
Sidan Tavelsjö församling är uppdaterad!
2013-11-26


Badplats Datum Temp
Altjärn 28/7 23
Långviksvallen 3/6 -2
Mickelsträsk 3/6 8
Sandvika 27/7 25
Svedjan 28/7 22
Rapportera temperatur

16 Aug   

[Alla]
Ti
On
To
Fr
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Augusti (2018)
Tipsa oss gärna!